řasy

NOVÁ APLIKACE SYNTETICKÝCH ŘAS (řasa na řasu)   990,-Kč (cca 1h)

NOVÁ APLIKACE VOLUME ŘASY 1200,-Kč

   ODSTRANĚNÍ ŘAS                                                      300,-Kč

   DOPLNĚNÍ  CCA ZA 1 TÝDEN              100 -150,-K/3D 150-200,-

                         CCA 2 TÝDNY                    250-300,-Kč/3D 350,-

                         CCA 3 TÝDNY                   350-400,-Kč/3D 400-450,-

                         CCA 4 TÝDNY                   400-450,-Kč/3D 500-550,-

                         CCA 5 a více                    500-600,-Kč/3D od 600,-

      APLIKACE PŘÍRODNÍCH(syntetických) ŘAS NA SPODNÍ ŘASY   nové150,-Kč/doplnění 100,-Kč

      ZAHUŠTĚNÍ OBOČÍ NORKOVÝMI ŘASY    150-200,-Kč

     CENA VŽDY ZÁVISÍ NA POČTU APLIKOVANÝCH ŘAS

        KAŽDÉ DESÁTÉ DOPLNĚNÍ ZDARMA

    

 l    APLIKACE KAMÍNKU                   10,- Kč(ks)/SWARO.   20,-Kč

      BAREVNÉ ŘASY V CENĚ BĚŽNÝCH ČERNÝCH ŘAS

  

       Doplnění po delší době, kdy Vám zůstane méně než cca 1/4 řas, se počítá cena jako za novou aplikaci.                                                                

 

       Výdrž a tím pádem doplnění se odráží i od Vaší péče o řasy. Vždy než ode mne odejdete Vás o ní poučím.